Logo_TEC
   

Gradbeni inženiring, svetovanje, nadzor


TEC d.o.o. Nova Gorica

PE Solkan:
Med ogradami 3, 5250 Solkan
Sedež podjetja:
Damber 12, 5000 Nova Gorica

Kje smo? - prikaz na zemljevidu

Tel.: 05 333 13 20

 Pišite nam: info(a)tecdoo.si

Spletna stran: www.tecdoo.si

Facebook: TECdoo Nova Gorica


Urnik:

ponedeljek - petek
08:30 - 16:30

Iskanje

AAA-platinasta-odlicnost-TEC-2022INŽENIRING in NADZOR Natisni E-pošta

Nudimo obračunski nadzor, pregled gradbenih knjig, izvedbo vodenja projektov, koordinacijo del na objektu tako podjetjem kot fizičnim osebam, ki se odločajo graditi, prenavljati ali kakorkoli rekonstruirati zasebne ali javne objekte.

Strokovni gradbeni nadzor
Del aktivnosti svetovalnega inženiringa je zakonsko predpisan strokovni gradbeni nadzor nad izvedbo GOI (gradbenih, obrtniških in inštalacijskih) del ter vgradnjo opreme. Izvedba strokovnega nadzora v našem podjetju obsega:

 • Kontrolo in gradbeni nadzor ali gradnja poteka v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem, projektno dokumentacijo na osnovi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje ter izvedbeno projektno dokumentacijo.
 • Pregled, predlogi sprememb, dopolnitve in pomanjkljivosti projektne dokumentacije.
 • Kontrolo in gradbeni nadzor nad kvaliteto izvedenih del, vgrajenih materialov in proizvodov, inštalacij, naprav in opreme.
 • Kontrolo nad količino in obračunom izvedenih del (knjiga obračunskih izmer, situacije).
 • Kontrolo nad roki po terminskem planu izvedbe del.
 • Pregled, določitev vrednosti in potrditev dodatnih del.
 • Pregled in potrjevanje gradbenega dnevnika izvedbe del.
 • Druge naloge po dogovoru in po pooblastilu za naročnika (investitorja), ki izhajajo iz veljavne zakonodaje ali dogovora z naročnikom (investitorjem).

Svetovalni inženiring
Ker je izvedba investicijskega procesa gradnje objekta zelo zahtevna, zahteva projektni pristop, katerega koraki so opisani v podmeniju (izdelava projektne in investicijske dokumentacije). V našem podjetju zato opravljamo kompletni svetovalni gradbeni inženiring za naročnike (investitorje), ki obsega:

 • Razvoj naročnikove ideje preko izgradnje zamisli do jasnega namena in ciljev (idejna zasnova).
 • Zagonske aktivnosti projekta (od ideje do predinvesticijske ocene gradnje - predinvesticijski program in idejne zasnove IDZ, projektna enotna izhodišča - projektna naloga).
 • Izdelavo celotne projektne dokumentacije (IP, PGD, PZI, PID) za vse faze, s pridobitvijo projektnih pogojev, soglasij in gradbenega dovoljenja (GD).
 • Razpis in oddaja GOI (gradbenih, obrtniških in inštalacijskih) del ter vgradnje opreme.
 • Vodenje izvedbe GOI (gradbenih, obrtniških in inštalacijskih) del ter vgradnje opreme.
 • Strokovni gradbeni nadzor nad izvedbo GOI (gradbenih, obrtniških in inštalacijskih) del ter vgradnjo opreme.
 • Organizacija in izvedba tehničnega pregleda za objekt.
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt.
 • Spremljanje objekta v garancijski dobi (odprava napak, končna predaja - superkolavdacija).

 

OGLEJTE SI NAŠE REFERENCE