KS Prvačina: Mrliška vežica v Prvačini Natisni
Investitor: KS Prvačina
Naziv objekta: Mrliška vežica v Prvačini
Opis del: nadzor