ZUNANJA UREDITEV SH PODOBNIK NA VARDI V NOVI GORICI Natisni
Investitor: Drago Podobnik, Nova Gorica
Naziv objekta: Izgradnja zunanje ureditve ob stanovanjski hiši
Opis del: Tehnično svetovanje in koordinacija projektantov, upravni postopek, nadzor
P1360119