POVEZOVALNI VODOVOD GRADIŠČE NAD PRVAČINO Natisni
Investitor: Mestna občina Nova Gorica
Naziv objekta: Izgradnja povezovalnega vodovoda na Gradišču nad Prvačino
Opis del: Nadzor